Naast voormelde drie vakgebieden, hebben wij ook specialisten op het gebied van het agrarisch recht en de scheepspraktijk.

Wij kunnen u van dienst zijn bij onderwerpen als:

  • levering van een schip
  • regelen van algemene- en bijzondere volmachten
  • opmaken van processen-verbaal i.v.m. loterijen, deponering van stukken, etc., alsmede het afleggen van verklaringen
  • opstellen van huur- en pachtovereenkomsten