We mogen de belangrijkste personen in uw leven niet vergeten. We zullen dan ook met u meedenken over hetgeen op het gebied van familierecht geregeld zal moeten worden. Onze ervaring op het gebied van estateplanning zal worden ingezet bij de advisering. Daar waar bij de estateplanning de nadruk wordt gelegd op de besparing van belastingen, zullen we niet vergeten dat er ook overwegingen kunnen zijn om voor een andere oplossing te kiezen.

Wij verzorgen alle voorkomende diensten op het gebied van het personen- en familierecht. Ook estateplanning en boedelafwikkeling hebben onze bijzondere aandacht. Estateplanning is een complexe aangelegenheid, waarbij wij graag uw planningsregisseur zijn, maar nauw zullen samenwerken met uw andere adviseurs, zoals banken, belastingadviseurs en accountants.

De volgende diensten kunnen wij u onder meer aanbieden:

 • samenlevingsovereenkomsten
 • huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden
 • testamenten
 • schenkingen, schenkingsplannen en aangifte schenkbelasting
 • advisering bij estateplanning
 • levenstestamenten en volmachten
 • echtscheidingen
 • voogdij-regelingen
 • bewind en curatele
 • verklaringen van erfrecht
 • verklaringen van executele
 • aangiften erfbelasting
 • boedel- en nalatenschapsafwikkelingen
 • verdelingen van huwelijksgemeenschap en nalatenschap

Wij verlenen niet alleen de typisch notariële diensten, zoals het opstellen en passeren van de benodigde akten, maar ook een deskundige advisering.