Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in uw leven. Het is in het algemeen niet iets wat u heel regelmatig zult doen. Waar wilt u wonen, aan welke eisen moeten uw toekomstige woning en de omgeving voldoen? Maar ook hoe wilt u de financiële kant regelen? Wist u bijvoorbeeld wel dat een voorlopig koopcontract helemaal niet zo voorlopig is? Maar ook als verkoper moet u uw belangen goed in de gaten houden. Welke informatie over het te verkopen huis moet u als verkoper aan de koper geven? Heeft het huis de  kwaliteiten die de koper mag verwachten?

De notaris kan u als koper adviseren over bijzondere bepalingen zoals erfdienstbaarheden of kwalitatieve verplichtingen die aan het huis kunnen kleven en de mogelijke financieringsvormen, maar ook over de gevolgen van de koop van huis in verhuurde staat.

De notaris kan u als verkoper adviseren over de verplichtingen die u heeft tegenover de koper. Koper en verkoper kunnen zowel voor advies als voor het sluiten van de koopovereenkomst bij de notaris terecht. 
Na het sluiten van een koopovereenkomst moet de overdracht, de levering, worden geregeld. Die taak is voorbehouden aan de notaris. De leveringsakte en - als de koper een deel van de betaling via hypothecaire financiering regelt - de hypotheekakte worden bij de notaris ondertekend. De kosten van de levering zijn in het algemeen voor de koper en deze koper heeft daarom het recht de notaris aan te wijzen.

Onze dienstverlening betreft alle terreinen van het onroerend-goed-recht, zowel op de particuliere woningmarkt als het commerciële onroerend goed. Speciale deskundigheid is aanwezig op het gebied van de overdrachts- en omzetbelasting. Onafhankelijk en met kennis van zaken verzorgen wij het opmaken van akten en kunnen tevens zorgen voor advies en begeleiding.

Wij kunnen onder meer de volgende diensten aanbieden:

 • koopovereenkomsten
 • leveringen
 • verdelingen
 • veilingen (zie ook www.veilingnotaris.nl)
 • volmachten
 • hypotheken
 • splitsingen in appartementsrechten
 • erfpacht
 • opstalrecht
 • mandeligheden en kwalitatieve verplichtingen
 • huurovereenkomsten
 • pachtovereenkomsten
 • kavelruilen
 • toeslagrechten en quota

Wij verlenen niet alleen de typisch notariële diensten, zoals het opstellen en passeren van de benodigde akten, maar ook een deskundige advisering.