Vanaf 1 juli 2008 dienen alle in Nederland gevestigde ondernemingen en rechtspersonen te zijn ingeschreven in het handelsregister. Misschien denkt u: dat is toch niets nieuws? Maar dan vergist u zich. Nieuw is dat ook bijvoorbeeld kerkgenootschappen, maatschappen van vrije beroepers, zoals notarissen en advocaten, agrarische- en visserijondernemingen, overige privaatrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke rechtspersonen onder deze inschrijfplicht zijn gevallen. Er is een overgangstermijn van 18 maanden, dus heeft men tot 1 januari 2010 de tijd om aan deze verplichting te voldoen.

Het idee achter deze wijziging is dat het handelsregister de basisadministratie van alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland wordt. Het niet voldoen aan de verplichtingen gesteld in de Handelsregisterwet levert een economisch delict op (overtreding), welke bestraft wordt met hechtenis, geldboete of taakstraf.

De verplichting tot inschrijving rust op de eigenaren van de onderneming en voor rechtspersonen op ieder van de bestuurders. De termijn van inschrijving is één week vóór tot één week na aanvang van bedrijfsuitoefening. Indien men als onderneming of rechtspersoon is ingeschreven in het handelsregister, dienen alle brieven, orders, facturen, offertes en andere aankondigingen te zijn voorzien van het inschrijfnummer in het handelsregister. Ten opzichte van derden kan geen beroep worden gedaan op inschrijfbare feiten, zolang deze niet via handelsregister kenbaar zijn gemaakt.

Inschrijving bij het handelsregister kan bewerkstelligd worden door eigenaren van de onderneming of bestuurders van de rechtspersoon, of een notaris. Altijd geldt dat u zich moet kunnen legitimeren.

Een andere wijziging is dat alle zaken zoals inschrijvingen, deponeren van bescheiden en doorgeven van wijzigingen kunnen worden gemeld bij iedere kamer van koophandel (niet meer is melding bij kamer van koophandel in het gebied van vestiging van de onderneming of rechtspersoon noodzakelijk).

De kamer van koophandel kan thans ook ambtshalve overgaan tot wijziging van gegevens in de inschrijving van de ondernemingen of rechtspersonen die niet hebben voldaan aan hun verplichting om zich in het handelsregister te doen inschrijven. Het is dus voor bestuurders en eigenaren van ondernemingen en rechtspersonen van groot belang zich goed te laten informeren over de implicaties van deze nieuwe wet en dit nieuwe besluit.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kvk.nl; uiteraard kunt u ook contact opnemen met ons kantoor.