Indien u ondernemer bent, loont het de moeite stil te staan bij de gevolgen van bedrijfsopvolging. Door de vergrijzing wordt op korte termijn een vloedgolf aan bedrijfsopvolgingen verwacht, waardoor het onderwerp extra actueel wordt.
Veel bedrijven gaan langer mee dan hun oprichter en moeten dus worden overgedragen. Een bedrijfsoverdracht is voor de fiscus aangrijppunt voor heffing.
Is uw bedrijf een B.V. , bent u enig aandeelhouder of heeft u meer dan 5% van de aandelen en verkoopt u alle aandelen aan uw opvolger, dan wordt u belast in box II inkomstenbelasting (25%) voor het verschil tussen aankoopsom en opbrengst.

Deze belasting is uit te stellen door een gelaagde structuur in de onderneming aan te brengen (aandelen werkmaatschappij laten verkopen door holding-B.V.).

Indien uw bedrijf als eenmanszaak is ingericht, zal bij verkoop worden afgerekend over de stakingswinst (waarde stille reserves en goodwill) tegen het normale, progressieve, tarief. Stakingswinst mag echter worden omgezet in een lijfrente en er is een stakingsvrijstelling van drieduizend zeshonderd ertig euro (in 2008). Daarnaast bestaat er onder bepaalde omstandigheden de doorschuiffaciliteit. Tegenwoordig zijn er echter ook hele interessante faciliteiten indien u met overdracht wacht tot uw overlijden. De successiewet bepaalt dan het volgende: niet de liquidatiewaarde, maar de voortzettingwaarde van de onderneming wordt in aanmerking genomen (mits 5 jaar voortzetting door de erfgenaam); 
van die voortzettingwaarde is 75 % voorwaardelijk vrijgesteld; 
op verzoek rentedragend uitstel betaling gedurende 10 jaar. 
Door deze faciliteiten in het successierecht is overdracht via testament thans vaak de fiscaal meest gunstige vorm van bedrijfsoverdracht. Bedrijfseconomisch is het echter vaak niet verstandig om als ondernemer tot het graf te blijven regeren en in dat kader kunt u alvast de nodige maatregelen treffen.

Zo zou u kunnen kijken naar de toekomstwaarde van uw onderneming, een potentiële opvolger identificeren en opleiden, uw onderneming laten taxeren, uw onderneming herstructureren (bijvoorbeeld tot holding met daaronder werkmaatschappij), uw testament, pensioen en huwelijksgoederenregime tegen het licht houden. De notaris zal u hierbij graag behulpzaam zijn.