Hebben ontbonden vennootschappen nog belastingschuld, dan gaat de Belastingdienst op zoek naar de bestuurders van de ontbonden bv en stelt zij hen aansprakelijk voor betaling van de schuld. Dat overkwam ook een bestuurder die slechts als bestuurder was ingeschreven om aan formele eisen te voldoen. De feitelijke leiding van de bv was bij zijn collega-bestuurder. Wat betekent dat voor de aansprakelijkheid?

In de ontbonden bv was sprake van een betalingsonmacht, die niet aan de Belastingdienst was gemeld. De niet-feitelijke bestuurder werd door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld voor de schuld en hij maakte daarop bezwaar tegen de beschikking. Dat bezwaar werd door de Belastingdienst afgewezen en de voormalige bestuurder betaalde de aanslag. Uiteraard heeft hij het hogerop gezocht en de rechter gevraagd zijn collega-bestuurder te veroordelen tot betaling. De kantonrechter wees zijn verzoek af, maar in hoger beroep gaf het Hof hem gelijk.

De wet geeft aan dat bestuurders van een besloten vennootschap hoofdelijk aansprakelijk zijn voor niet-betaalde belastingen, als betalingsonmacht niet tijdig is gemeld. Het Hof concludeerde in deze zaak dat de feitelijke bestuurder niet heeft bestreden dat hij die rol vervulde en verantwoordelijk was voor de gang van zaken binnen het bedrijf en de daarin genomen beslissingen. Hij heeft ook niet weersproken dat de inschrijving van zijn collega-bestuurder alleen verband hield met de eisen van de brancheorganisatie en dat hij zich nooit met het besturen van het bedrijf heeft bemoeid.. De slotconclusie van het Hof was dat de feitelijk bestuurder alle bedragen die zijn collega-bestuurder op grond van de beschikking van de Belastingdienst heeft voldaan, aan hem moet vergoeden.

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid binnen uw onderneming? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Onderneming & Recht 19/9; ECLI:NL:GHAMS:2016:1430