Een tijdens het huwelijk geboren kind is automatisch het kind van de man. Maar bij ongehuwde stellen is dat niet het geval.
Dat de vader het kind moet erkennen is bij de meeste mensen wel bekend. Door de erkenning ontstaat de juridische band tussen vader en kind. Een kind erft dan bijvoorbeeld van de vader. Maar pas na het aanvragen van het zogenaamde gezag is hij ook de wettelijk vertegenwoordiger.

Als de vader het ouderlijk gezag heeft moet hij niet alleen betalen voor het onderhoud van een kind, maar mag hij ook beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van zijn kind. Daarnaast mag hij het vermogen van het kind beheren en rechtshandelingen verrichten namens het kind, bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Het aanvragen van ouderlijk gezag kan pas na de geboorte van het kind. Omdat de periode na de geboorte van een kind vaak een drukke periode is, wordt dit vaak vergeten en lopen er veel vaders zonder gezag rond.

Toch is de aanvraag eenvoudig digitaal te doen via https://formulieren.rechtspraak.nl/formulier/Ouderlijk_Gezag_....

Een verzoek tot ouderlijk gezag door de vader kan nooit zonder de toestemming van de moeder worden ingediend.

Heeft u vragen over erkenning of gezag? U kunt ons daarvoor altijd bellen.

Bron: Rechtspraak Familierecht (RFR), 2017/7.