Wie twee panden naast elkaar heeft en er een van verkoopt, moet er rekening mee houden dat hij de koper daarvan niet met verplichtingen kan opzadelen die de koper bij eventuele latere (door)verkoop ook aan de volgende koper moet doorgeven.

Voor toepassing van het tarief overdrachtsbelasting is bepalend of het overgedragen registergoed een woning is of niet. Is het een woning, dan geldt het 2%-tarief, in alle andere gevallen betaalt u 6%. Omdat er steeds onenigheid was over waar nu precies de grens ligt, heeft de Hoge Raad begin dit jaar aan alle onduidelijkheid een einde gemaakt.

In Nederland geldt al jarenlang dat mensen in gemeenschap van goederen trouwen, als zij niet vóór het huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt.
Door het maken van huwelijkse voorwaarden kunnen echtgenoten of geregistreerd partners, afwijken van de gemeenschap van goederen en hun vermogens privé houden. Ook worden huwelijkse voorwaarden vaak gemaakt om te zorgen dat de partners niet aansprakelijk worden voor elkaars schulden, zeker als er een echtgenoot is die een eigen bedrijf heeft.

Samenwoners maken vaak een samenlevingscontract. Omdat er voor samenwoners nauwelijks iets is geregeld in de wet, kunnen samenwoners in een contract toch vastleggen hoe zij met hun vermogen omgaan, hoe zij voor elkaar willen zorgen, en welke afspraken gelden als zij uit elkaar gaan.

Een tijdens het huwelijk geboren kind is automatisch het kind van de man. Maar bij ongehuwde stellen is dat niet het geval.
Dat de vader het kind moet erkennen is bij de meeste mensen wel bekend. Door de erkenning ontstaat de juridische band tussen vader en kind. Een kind erft dan bijvoorbeeld van de vader. Maar pas na het aanvragen van het zogenaamde gezag is hij ook de wettelijk vertegenwoordiger.