Nee, een geregistreerd partnerschap is een burgerlijke staat die je bij de ambtenaar van de burgerlijke stand regelt en heeft dezelfde rechtsgevolgen als een huwelijk. Bijvoorbeeld dat je van rechtswege elkaars erfgenaam bent. En mogelijk alimentatieplichtig wordt bij scheiding. Bij de notaris kun je, net als huwelijksvoorwaarden bij een huwelijk, daarvoor partnerschapsvoorwaarden laten opstellen. Zonder die voorwaarden ontstaat er bij een partnerregistratie een wettelijke gemeenschap van goederen. 

Als u geld aan iemand uitleent, is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen. U kunt dit zelf doen door een stuk op te stellen, dit wordt een 'onderhandse akte' genoemd. Als het om grote bedragen gaat, is het verstandig de notaris de akte te laten opstellen, het stuk wordt dan een notariële akte. Hieraan is een aantal voordelen verbonden. 

Vraag aan de notaris: Wij hebben een sympathieke schoonzoon. Echter, onze dochter is eerder getrouwd geweest. Na haar scheiding vroegen we ons af wat er met onze erfenis zou zijn gebeurd als één van ons vóór de scheiding zou zijn overleden. We hebben er toen niet verder over nagedacht, maar nu we een nieuwe schoonzoon hebben, hoe graag we hem ook mogen, kwam deze vraag weer bij ons op.

Antwoord van de notaris:

Veel mensen die ongehuwd samenwonen vragen zich af of zij een samenlevingsovereenkomst moeten sluiten. Heel vaak is het antwoord ja. Zelfs als er (nog) geen kinderen in het spel zijn, kan het verstandig zijn om zo'n overeenkomst door de notaris op te laten stellen. Alleen voor gehuwden (en geregistreerde partners) bestaan er namelijk wettelijke regels bij overlijden en uit elkaar gaan (scheiden).

met 35% en soms wel met 50%?

De overeenkomst van de geldlening geeft u als debiteur de verplichting om het geleende bedrag terug te betalen aan de bank. Daarnaast dient u gedurende de looptijd van de lening de bank rente te betalen. Deze verplichting tot terugbetaling van de lening en betaling van de rente moet voor de bank "afgedekt" zijn door het hypotheekrecht. Dat is de zekerheid die daar tegenover staat.