Nee, een geregistreerd partnerschap is een burgerlijke staat die je bij de ambtenaar van de burgerlijke stand regelt en heeft dezelfde rechtsgevolgen als een huwelijk. Bijvoorbeeld dat je van rechtswege elkaars erfgenaam bent. En mogelijk alimentatieplichtig wordt bij scheiding. Bij de notaris kun je, net als huwelijksvoorwaarden bij een huwelijk, daarvoor partnerschapsvoorwaarden laten opstellen. Zonder die voorwaarden ontstaat er bij een partnerregistratie een wettelijke gemeenschap van goederen. 

Een samenlevingsovereenkomst regel je óók bij de notaris, maar daarin worden vooral de zakelijke kanten van de gemeenschappelijke huishouding geregeld. Zoals bijvoorbeeld een regeling met betrekking tot de gezamenlijke woning. Het is daarbij vaak nodig om een testament op te stellen om elkaar tot erfgenaam te benoemen.