Steeds vaker is het een vereiste dat onderhandse stukken, dat wil zeggen alle niet notariële minuut-akten, ondertekend moeten zijn in het bijzijn van een notaris. Met name geldt dit voor volmachten die bij de notaris worden gebruikt ten behoeve van het ondertekenen van een notariële akte.

Waarom is dat? 

Met het afgeven van een volmacht geeft u iemand anders de bevoegdheid om namens u te handelen op basis van die volmacht. Het is uiteraard belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat uzelf de volmacht ondertekend heb en niet iemand anders. Dat kan als uw handtekening op de volmacht wordt gelegaliseerd. Dit betekent dat een notaris, dat wil zeggen iedere willekeurige notaris in Nederland, vaststelt dat u inderdaad zelf de volmacht ondertekent en dat het dus uw handtekening is die op de volmacht staat. Op deze wijze kan er achteraf geen onenigheid ontstaan voor de echtheid van uw handtekening.

De gang van zaken als u een volmacht of ook een ander stuk, ter ondertekening, krijgt toegestuurd.

 1. U ondertekent de volmacht of het andere stuk NIET van te voren.
 2. U informeert even bij ons kantoor, of bij een notaris in uw regio, wanneer u langs kunt komen voor legalisatie van de volmacht. Aan het legaliseren kan een notaris kosten in rekening brengen;
  het beste vraagt u vooraf of de betreffende notaris daarvoor kosten in rekening brengt en hoeveel.
 3. Bij uw komst naar het notariskantoor neemt u mee:
  1. de brief die u van ons kantoor gekregen hebt;
  2. de volmacht of het andere stuk;
  3. een GELDIG legitimatiebewijs ( bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 4. U zet uw handtekening in het bijzijn van de notaris en u toont daarbij uw legitimatiebewijs. De notaris legaliseert uw handtekening door te verklaren dat u uw handtekening in zijn/haar bijzijn hebt gezet.