U dient het volgende mee te nemen bij de afzonderlijke besprekingen:

Verklaring van erfrecht: 
- legitimatiebewijs
- overlijdensakte 
- (indien aanwezig) trouwboekje overledene
- (indien aanwezig) bestaand testament 
- volledige personalia erfgenamen + kopie legitimatiebewijzen erfgenamen
- vermogensopstelling overledene  

Testament:
- legitimatiebewijs
- (indien aanwezig) bestaand testament + eventueel samenlevingscontract/huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden 

Samenlevingscontract/huwelijkse -of partnerschapsvoorwaarden:
- legitimatiebewijs
- kopie eigendomsbewijs onroerend goed
- kopie hypotheekakte

Legalisatie:
- document dat gelegaliseerd dient te worden
- legitimatiebewijs   

Oprichting:
- naam en doelstelling van het op te richten bedrijf
- legitimatiebewijs oprichters/ bestuurders  

Verdeling/echtscheiding:
- kopie echtscheidingsbeschikking
- legitimatiebewijs
- kopie echtscheidingsconvenant
- vermogensopstelling