met 35% en soms wel met 50%?

De overeenkomst van de geldlening geeft u als debiteur de verplichting om het geleende bedrag terug te betalen aan de bank. Daarnaast dient u gedurende de looptijd van de lening de bank rente te betalen. Deze verplichting tot terugbetaling van de lening en betaling van de rente moet voor de bank "afgedekt" zijn door het hypotheekrecht. Dat is de zekerheid die daar tegenover staat.

Als het hypotheekbedrag beperkt zou blijven tot het bedrag dat u feitelijk heeft geleend, kan de bank erbij inschieten als u een tijd lang geen rente heeft betaald. Iedere maand dat u geen rente betaalt, doet de schuld vanzelfsprekend groeien en die gegroeide schuld wil de bank graag ook met hypotheek afgedekt zien. Natuurlijk valt niet te voorspellen hoe hoog die uiteindelijke schuld wordt door het niet betalen van rente en de door de bank gemaakte kosten. Vandaar dat in iedere hypotheekakte het hypotheekbedrag (enigszins willekeurig) wordt verhoogd met 35, 40 of 50%.