Vraag aan de notaris: Wij hebben een sympathieke schoonzoon. Echter, onze dochter is eerder getrouwd geweest. Na haar scheiding vroegen we ons af wat er met onze erfenis zou zijn gebeurd als één van ons vóór de scheiding zou zijn overleden. We hebben er toen niet verder over nagedacht, maar nu we een nieuwe schoonzoon hebben, hoe graag we hem ook mogen, kwam deze vraag weer bij ons op.

Antwoord van de notaris:

Op grond van de wet zijn de eigen kinderen erfgenamen en dus niet de 'schoonkinderen'. De schoonkinderen erven niet direct van u. Een echtscheiding kan echter tot gevolg hebben dat uw schoonkind toch recht heeft op een gedeelte van uw erfenis. Als uw kind in gemeenschap van goederen is gehuwd, dan heeft de ex-echtgenoot van uw kind bij een echtscheiding recht op de helft van de erfenis. Ook op grond van huwelijkse voorwaarden kan een ex-echtgenoot recht hebben op een gedeelte van de (waarde van de) erfenis. De enige manier om dit te voorkomen, is door een testament te maken. In een testament kan namelijk een zogenaamde 'uitsluitingsclausule' worden opgenomen. Door deze clausule komt uw erfenis uitsluitend ten goede aan uw eigen kind en blijft de erfenis dus voor uw kind privé. Dat is vooral van belang bij bijvoorbeeld faillissement van de echtgenoot van uw kind of bij echtscheiding. De erfenis hoeft dan niet te worden gedeeld met de (ex-)echtgenoot van uw kind. De uitsluitingsclausule geldt ook voor een kind dat bij de gemeente een geregistreerd partnerschap is aangegaan.