Veel mensen die ongehuwd samenwonen vragen zich af of zij een samenlevingsovereenkomst moeten sluiten. Heel vaak is het antwoord ja. Zelfs als er (nog) geen kinderen in het spel zijn, kan het verstandig zijn om zo'n overeenkomst door de notaris op te laten stellen. Alleen voor gehuwden (en geregistreerde partners) bestaan er namelijk wettelijke regels bij overlijden en uit elkaar gaan (scheiden).

Als een samenwonend stel bijvoorbeeld samen een huis koopt, kunnen door middel van een samenlevingsovereenkomst afspraken in verband met overlijden en scheiding worden gemaakt. Is er niets geregeld en overlijdt één van de partners, dan erven diens ouders, broers en zussen zijn/haar deel van het huis en moet waarschijnlijk het huis worden verkocht. Een samenlevingsovereenkomst levert ook nog fiscaal voordeel op: de partners komen eerder in aanmerking voor de hoge vrijstelling voor het successierecht. Overigens is bij veel pensioenfondsen een samenlevingsovereenkomst zelfs verplicht als de partner in aanmerking wil komen voor partnerpensioen (nabestaandenpensioen).