U dient het volgende mee te nemen bij de afzonderlijke besprekingen:

Veel huwelijkse voorwaarden ondergaan het lot van verwaarlozing. Vóór het huwelijk worden huwelijkse voorwaarden meestal gemaakt onder het motto 'het hoort erbij', met name in verband met een onderneming door één van de (toekomstige) echtelieden. Na het tekenen van de akte houdende huwelijkse voorwaarden verdwijnen deze in een la. Dit is echter bijzonder onverstandig, gezien de uitvoerige rechtspraak over geschillen bij echtscheiding. Hieruit blijkt - kort gezegd - dat huwelijkse voorwaarden actief moet worden beleefd én uitgevoerd.

Steeds vaker is het een vereiste dat onderhandse stukken, dat wil zeggen alle niet notariële minuut-akten, ondertekend moeten zijn in het bijzijn van een notaris. Met name geldt dit voor volmachten die bij de notaris worden gebruikt ten behoeve van het ondertekenen van een notariële akte.