Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in uw leven. Het is in het algemeen niet iets wat u heel regelmatig zult doen. Waar wilt u wonen, aan welke eisen moeten uw toekomstige woning en de omgeving voldoen? Maar ook hoe wilt u de financiële kant regelen? Wist u bijvoorbeeld wel dat een voorlopig koopcontract helemaal niet zo voorlopig is? Maar ook als verkoper moet u uw belangen goed in de gaten houden. Welke informatie over het te verkopen huis moet u als verkoper aan de koper geven? Heeft het huis de  kwaliteiten die de koper mag verwachten?

We mogen de belangrijkste personen in uw leven niet vergeten. We zullen dan ook met u meedenken over hetgeen op het gebied van familierecht geregeld zal moeten worden. Onze ervaring op het gebied van estateplanning zal worden ingezet bij de advisering. Daar waar bij de estateplanning de nadruk wordt gelegd op de besparing van belastingen, zullen we niet vergeten dat er ook overwegingen kunnen zijn om voor een andere oplossing te kiezen.

Naast voormelde drie vakgebieden, hebben wij ook specialisten op het gebied van het agrarisch recht en de scheepspraktijk.

Wij kunnen u van dienst zijn bij onderwerpen als:

  • levering van een schip
  • regelen van algemene- en bijzondere volmachten
  • opmaken van processen-verbaal i.v.m. loterijen, deponering van stukken, etc., alsmede het afleggen van verklaringen
  • opstellen van huur- en pachtovereenkomsten

 

Wij ondersteunen uw ondernemingsgeest en ambities. We zullen u bijstaan bij de opzet en de groei van uw onderneming en zullen u ook begeleiden bij de verkoop van uw onderneming. Als ondernemers realiseren wij ons terdege dat alertheid en snelheid de twee sleutelwoorden zijn, waarbij uiteraard de kwaliteit van het hoogste niveau dient te zijn. Wij streven ernaar om dit te doen in nauwe samenwerking met andere adviseurs, zoals bijvoorbeeld advocaten, belastingadviseurs en accountants.